Privacy and cookies

SENSFIX, INC.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 06/01/2020

1. WPROWADZENIE

Sensfix, Inc. (“Sensfix“, “my“, “nas” lub “nasz“) szanuje prywatność swoich użytkowników (“Użytkownik“, “Twój” lub “Ty“). Niniejsza Polityka Prywatności (“Polityka Prywatności“) wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i zabezpieczamy Państwa informacje podczas korzystania z Platformy Sensfix (“Platforma“) poprzez stronę internetową Sensfix pod adresem https://www.sensfix.com.

Sensfix zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich Użytkowników, których informacje są zbierane i przechowywane podczas korzystania z Platformy Sensfix za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach Użytkowania, chyba że zaznaczono tutaj inaczej.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIE SPRZEDAJEMY ANI NIE ZAMIERZAMY SPRZEDAWAĆ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW. NIE DAJEMY DOSTĘPU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, ABY ZROZUMIEĆ NASZĄ POLITYKĘ I PRAKTYKI DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBU ICH TRAKTOWANIA. UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I PLATFORMY, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZAAKCEPTOWANIE WSZYSTKICH WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ Z OPISANYMI TU PRAKTYKAMI. JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSIMY NIE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I PLATFORMY ORAZ NIE KORZYSTAĆ Z NICH.

JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA O NINIEJSZĄ POLITYKĘ PrYWATNOŚCI, PRZESYŁANE NA STRONĘ media@sensfix.com.

2. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY I OTRZYMUJEMY

Zbieramy od Państwa następujące informacje, zwane łącznie “Danymi osobowymi” (“Danymi osobowymi“), które obejmują Dane klienta określone poniżej, ponieważ informacje te identyfikują Państwa jako osobę fizyczną.

Należy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Europie dane osobowe są powszechnie określane jako dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację osoby (“PII“). W niniejszej Polityce Prywatności będziemy odnosić się do takich informacji jako Danych osobowych, chyba że zastosowanie ma inna definicja ustawowa.

a. Dane klienta

Treści i informacje przekazywane przez Państwa w celu zarejestrowania się lub uzyskania dostępu do naszej strony internetowej i/lub korzystania z naszych Usług są określane w niniejszej Polityce Prywatności jako Dane Klienta (“Dane Klienta“), które są zawarte w Danych Osobowych). Dane Klienta obejmują wszelkie informacje, które opisują Cię jako osobę fizyczną, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres służbowy, tytuł, adres IP, pracodawcę, itp. Dane Klienta są kontrolowane przez podmiot, zazwyczaj pracodawcę, ale czasami osobę fizyczną, która jest uprawniona do korzystania z Platformy (“Klient“). Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (UE) 2016/679, Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (“GDPR“), będziesz “Kontrolerem”, jak zdefiniowano w GDPR, Danych Osobowych Twoich europejskich pracowników i/lub mieszkańców Europy lub gości, którzy uzyskują dostęp do naszej Platformy w Twoim imieniu, a my będziemy “Przetwórcą”, jak zdefiniowano w GDPR, takich Danych Osobowych.

b. Inne informacje

Sensfix może również zbierać i otrzymywać następujące informacje:

i. Sensfix Service Lifecycle Management Platform. Kiedy Klient korzysta z Platformy Sensfix i naszych Usług, możemy zebrać adres e-mail, imię i nazwisko, zdjęcie, dane domeny, nazwę użytkownika dla indywidualnej konfiguracji instancji i hasło.

ii. Informacje dotyczące korzystania z Usług. Są to informacje o tym, w jaki sposób Klient uzyskuje dostęp do Usług i korzysta z nich, które mogą obejmować komunikację administracyjną i pomoc techniczną z nami oraz informacje o instancjach, kanałach, osobach, funkcjach, treści i linkach, z którymi Klient wchodzi w interakcję, a także jakie treści, oceny i integracje stron trzecich są używane przez Klienta (jeśli istnieją).

iii. Dane kontaktowe. Za zgodą użytkownika podczas korzystania z Usług zbierane są wszelkie informacje kontaktowe, które użytkownik zdecyduje się zaimportować (np. książka adresowa z urządzenia).

iv. Dane dziennika. Podczas korzystania z Usług nasze serwery automatycznie zapisują informacje, w tym informacje wysyłane przez przeglądarkę przy każdej wizycie na stronie internetowej lub przez aplikację mobilną podczas korzystania z niej. Te dane dziennika mogą obejmować adres protokołu internetowego, adres strony internetowej, którą użytkownik odwiedził przed rozpoczęciem korzystania z Usług, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę korzystania z Usług, informacje o konfiguracji przeglądarki i wtyczek, preferencje językowe oraz dane z plików cookie.

v. Informacje o urządzeniu. Możemy gromadzić informacje o urządzeniu, na którym użytkownik korzysta z Usług, w tym o typie urządzenia, systemie operacyjnym, z którego korzysta, ustawieniach urządzenia, identyfikatorach aplikacji, unikatowych identyfikatorach urządzeń i danych dotyczących awarii. To, czy zbierzemy niektóre lub wszystkie te informacje, zależy często od tego, jakiego typu urządzenia używasz i jakie są jego ustawienia.

vi. Informacje o geolokalizacji. Precyzyjna lokalizacja GPS z urządzeń mobilnych jest zbierana tylko za zgodą użytkownika. Do określenia przybliżonej lokalizacji mogą być wykorzystywane adresy WiFi i IP otrzymane z przeglądarki lub urządzenia użytkownika.

3. NASZA POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

a. Cookies (lub ciasteczka przeglądarki). Cookie to mały plik umieszczony na dysku twardym komputera. Możesz odmówić akceptacji plików cookie przeglądarki, aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednakże, jeśli wybierzesz to ustawienie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części naszej strony internetowej/platformy. O ile nie wybiorą Państwo w ustawieniach swojej przeglądarki, że będzie ona odrzucać pliki cookie, nasz system będzie je wydawał, gdy skierują Państwo swoją przeglądarkę na naszą Stronę i/lub Platformę.

b. Polityka dotycząca plików cookie. Nasza polityka dotycząca plików cookie znajduje się tutaj. Prosimy o jej przeczytanie.

c. Flash Cookies. Pliki cookie flash to lokalne obiekty do przechowywania (lub pliki cookie flash), które zbierają i przechowują informacje o preferencjach użytkownika i nawigacji do, z i na naszej stronie internetowej/platformie.

d. Web Beacons. Web Beacons i podobne technologie są małymi bitami kodu, które są osadzone na stronach internetowych, reklamach i e-mailach, które komunikują się z osobami trzecimi. Możemy używać sygnałów nawigacyjnych, na przykład do liczenia liczby użytkowników, którzy odwiedzili daną stronę internetową, dostarczania lub komunikowania się z plikami cookie, a także do zrozumienia schematów użytkowania. Możemy również umieszczać sygnały nawigacyjne w wiadomościach e-mail w celu zrozumienia, czy wiadomości zostały otwarte, zadziałały lub przekazane.

e. Automatyczne gromadzenie danych. Automatyczne zbieranie danych służy do (a) zrozumienia i zapisania preferencji użytkownika na potrzeby przyszłych wizyt; (b) kompilacji zbiorczych danych o ruchu w witrynie i interakcjach w witrynie w celu zapewnienia lepszych doświadczeń i narzędzi w witrynie w przyszłości; oraz (c) możemy również korzystać z zaufanych usług stron trzecich, które śledzą te informacje w naszym imieniu.

f. Sieci reklamowe. Możemy zdecydować się na współpracę z Google AdWords, Doubleclick, AdRoll lub innymi sieciami reklamowymi. Każda z tych firm ma swoją własną politykę prywatności, do zapoznania się z którą zachęcamy. Więcej informacji o reklamie i śledzeniu online można znaleźć w Network Advertising Initiative.

g.  Dane osobowe. Nie zbieramy danych osobowych automatycznie, ale możemy powiązać te informacje z danymi osobowymi, które zbieramy z innych źródeł lub które nam podajesz.

4. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Używamy Państwa danych osobowych do świadczenia i doskonalenia Usług. Sensfix może uzyskać dostęp do Danych Osobowych i korzystać z nich w uzasadnionych przypadkach i zgodnie z instrukcjami Użytkownika w celu (a) zapewnienia, utrzymania i poprawy Usług i Instancji; (b) zapobiegania lub rozwiązywania problemów związanych z usługami, bezpieczeństwem, kwestiami technicznymi lub na życzenie Użytkownika w związku ze sprawami obsługi klienta; (c) zgodnie z wymogami prawa; oraz (d) zgodnie z naszą umową z Użytkownikiem lub w sposób wyraźnie dozwolony na piśmie przez Użytkownika.

Korzystamy również z danych osobowych Użytkownika w ramach świadczenia następujących Usług:

a. W celu zrozumienia i ulepszenia naszych Usług. Prowadzimy badania i analizujemy trendy, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Usług i je ulepszać.

b. Aby komunikować się z użytkownikiem poprzez:

i. Reagowanie na Twoje prośby. Jeżeli skontaktujesz się z nami z problemem lub pytaniem, wykorzystamy Twoje informacje, aby na nie odpowiedzieć.

ii. Wysyłanie wiadomości e-mail i Sensfix Messages. Możemy wysyłać Użytkownikowi Usługi oraz e-maile i wiadomości administracyjne. Możemy również skontaktować się z Użytkownikiem w celu poinformowania go o zmianach w naszych Usługach, ofercie Usług oraz ważnych informacjach związanych z Usługami, takich jak informacje dotyczące bezpieczeństwa i oszustw. Te wiadomości e-mail i wiadomości są uważane za część Usług i użytkownik nie może z nich zrezygnować. Ponadto, czasami wysyłamy e-maile o nowych funkcjach produktu lub inne wiadomości o Sensfix. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres media@sensfix.com lub klikając w stosownych przypadkach przycisk rezygnacji z subskrypcji.

iii. Komunikowanie się z Tobą i Marketing. Możemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe do naszych własnych celów marketingowych lub reklamowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z tych celów, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres media@sensfix.com lub klikając na przycisk rezygnacji z subskrypcji, jeśli ma to zastosowanie.

iv. Prowadzenie dochodzeń i zapobieganie niewłaściwym sytuacjom. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Usług i zapobiegać nadużyciom i oszustwom.

c. Dane zdezagregowane. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma na celu ograniczenia tego, co robimy z danymi, które są zagregowane i/lub niezidentyfikowane, w związku z czym nie są już powiązane z identyfikowalnym użytkownikiem lub klientem Usług.

5. TWOJE WYBORY

Przekazujesz nam instrukcje, co należy zrobić z Twoimi danymi osobowymi. Masz wiele możliwości wyboru i kontroli nad swoimi Danymi Osobowymi. Na przykład, mogą Państwo zapewnić lub uniemożliwić dostęp do Usług, włączyć lub wyłączyć integracje osób trzecich, zarządzać uprawnieniami, zachować i eksportować ustawienia, przesyłać lub przydzielać instancje, udostępniać kanały lub konsolidować instancje lub kanały z innymi instancjami lub kanałami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych, naszego korzystania z tych informacji lub Twoich praw w odniesieniu do któregokolwiek z powyższych, skontaktuj się z nami pod adresem media@sensfix.com.

6. INNE WYBORY

Przeglądarka internetowa. Ponadto, przeglądarka, z której korzystasz, może zapewnić Ci możliwość kontrolowania plików cookie lub innych rodzajów lokalnego przechowywania danych. Urządzenie może zapewnić użytkownikowi możliwość wyboru sposobu i tego, w jaki lokalizacja lub inne dane są gromadzone i udostępniane. Sensfix nie kontroluje tych wyborów, ani ustawień domyślnych, które są oferowane przez producentów przeglądarki lub systemu operacyjnego urządzenia

7. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Czasami dane osobowe opisane w niniejszej Polityce Prywatności mogą być udostępniane przez Sensfix. W tej sekcji omówiono tylko sposób, w jaki Sensfix może udostępniać takie informacje. Klienci ustalają własne zasady udostępniania i ujawniania swoich Informacji osobistych. Sensfix nie kontroluje sposobu, w jaki Klienci lub ich strony trzecie decydują się na dzielenie się i ujawnianie Informacji osobistych.

a. Sensfix może udostępniać Dane Osobowe zgodnie z naszą umową z Klientem i instrukcjami Klienta, w tym:

i. Z zewnętrznymi dostawcami usług i agentami. Sensfix współpracuje z firmami lub osobami trzecimi w celu dostarczenia informacji i narzędzi do nauki na instancji, dlatego też udostępniamy Dane Osobowe tym firmom lub osobom trzecim.

ii. Z firmami stowarzyszonymi. Możemy angażować podmioty stowarzyszone w naszej grupie korporacyjnej w celu przetwarzania Danych osobowych.

iii. W związku z tym UPS może udostępniać Dane Osobowe firmom i osobom trzecim. W przypadku integracji z osobami trzecimi. Sensfix może, działając w imieniu Klienta, udostępniać Dane Osobowe dostawcy integracji dodanej przez Klienta. Sensfix nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki dostawca integracji może zbierać, wykorzystywać i udostępniać Dane Osobowe, ponieważ leży to w gestii Klienta.

b. Sensfix może również udostępniać lub ujawniać Dane Osobowe Klienta w następujący sposób:

i. O użytkowniku z Klientem: Może się zdarzyć, że Klient skontaktuje się z Sensfix, aby pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu, którego jest członkiem. Aby pomóc w rozwiązaniu problemu i biorąc pod uwagę nasze relacje z Klientem, możemy podzielić się z nim Państwa obawami.

ii. Z firmami stowarzyszonymi: Możemy zaangażować podmioty stowarzyszone w naszej grupie korporacyjnej do przetwarzania danych osobowych klientów.

iii. Podczas wprowadzania zmian w naszej strukturze biznesowej: W przypadku fuzji, przejęcia, upadłości, rozwiązania, reorganizacji, sprzedaży części lub całości aktywów Sensfix, finansowania, przejęcia całości lub części naszej działalności, podobnej transakcji lub postępowania, lub kroków mających na celu rozważenie takich działań (np. due diligence).

iv. Przestrzeganie przepisów prawa: Przestrzeganie wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz reagowanie na zgodne z prawem żądania, nakazy sądowe i procesy sądowe.

vi. Egzekwowanie naszych praw, zapobieganie oszustwom i dla bezpieczeństwa: Aby chronić i bronić praw, własności lub bezpieczeństwa nas lub osób trzecich, w tym egzekwowanie umów lub zasad, lub w związku z dochodzeniem i zapobieganiem oszustwom.

vii. Ujawnianie lub wykorzystywanie zagregowanych lub niezidentyfikowanych informacji w dowolnym celu: Firma może udostępniać zagregowane lub niezidentyfikowane informacje partnerom lub innym podmiotom w celach biznesowych lub badawczych, takich jak informowanie potencjalnego Klienta Sensfix o średniej liczbie wysyłanych wiadomości lub współpraca z firmą badawczą lub naukowcami w celu zbadania interesujących pytań dotyczących nauki i zarządzania wiedzą.

8. BEZPIECZEŃSTWO

a. Ochrona danych osobowych.

Sensfix traktuje bezpieczeństwo poważnie. Podejmujemy różne kroki w celu ochrony udostępnionych nam informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem. Kroki te uwzględniają wrażliwość gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez nas informacji oraz aktualny stan technologii.

b. Środki bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Państwa Informacji osobistych przed przypadkową utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą i ujawnieniem. Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na zabezpieczonych serwerach naszego partnera – dostawcy usług hostingowych.

c. Zgodność z naszymi procedurami.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych zależy również od użytkownika. W przypadku, gdy udzieliliśmy użytkownikowi (lub gdy użytkownik wybrał) hasło dostępu do niektórych części strony internetowej/platformy, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy, aby nie udostępniać nikomu swojego hasła.

d. Transmisja przez Internet.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przesyłanych na naszą Stronę Internetową/Platform. Jakakolwiek transmisja Danych Osobowych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obejście jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych na Stronie Internetowej/Platformie.

e. Zasady uczciwej praktyki informacyjnej.

W przypadku naruszenia danych osobowych powiadomimy Użytkownika w ciągu 48 godzin za pośrednictwem (i) poczty elektronicznej i/lub (ii) naszego systemu powiadamiania Platformy na Stronie Internetowej/Platformie. Powiadomimy także FKH, FKH i/lub każdą inną właściwą państwową agencję regulacyjną. Zgadzamy się na zasadę indywidualnego zadośćuczynienia, która wymaga, aby osoby fizyczne miały prawo do dochodzenia prawnie egzekwowalnych praw wobec osób zbierających i przetwarzających dane, które nie przestrzegają prawa. Zasada ta wymaga nie tylko, aby osoby fizyczne miały egzekwowalne prawa wobec użytkowników danych, ale także, aby miały możliwość odwołania się do sądów lub agencji rządowych w celu zbadania i/lub ścigania przypadków nieprzestrzegania prawa przez przetwarzających dane.

9. TWOJE KALIFORNIJSKIE PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Sensfix nie sprzedaje, nie handluje ani w żaden inny sposób nie przekazuje osobom trzecim Twoich “Danych osobowych“, ponieważ termin ten został zdefiniowany w Kalifornijskim Kodeksie Cywilnym w § 1798.82(h). Ponadto, California Civil Code Section § 1798.83 zezwala Użytkownikom naszej Strony Internetowej/Platformu, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas ich Danych Osobowych osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego. Aby złożyć prośbę o takie ujawnienie, identyfikację i/lub usunięcie Danych osobowych we wszystkich naszych systemach, które przechowujemy na komputerze użytkownika, należy wysłać e-mail na adres media@sensfix.com lub napisać do nas na adres Sensfix, Inc., 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054.

Należy pamiętać, że (i) jeśli usuniemy Twoje dane osobowe zgodnie z prośbą, nie będziemy już w stanie świadczyć Ci naszych usług oraz (ii) możemy potrzebować przechowywać takie dane osobowe przez jakiś czas podczas procesu zamykania i rozliczania. Jeśli chcesz omówić z nami proces przechowywania i przetwarzania Danych osobowych, wyślij nam wiadomość e-mail na adres media@sensfix.com lub napisz do nas na adres Sensfix, Inc., 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054.

10. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI COPPA (TYLKO DLA DZIECI PONIŻEJ 13. ROKU ŻYCIA)

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie (“COPPA“) jest federalnym ustawodawstwem, które ma zastosowanie do podmiotów, które zbierają i przechowują “Dane osobowe”, jak określono w COPPA, od dzieci poniżej 13 roku życia. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia zgodności z COPPA. Nasza strona internetowa/platform nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 13 roku życia. Nasza strona internetowa/platform nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia, ale nie kontrolujemy wieku ani w inny sposób nie zapobiegamy zbieraniu, wykorzystywaniu i ujawnianiu danych osobowych osób zidentyfikowanych jako poniżej 13 roku życia. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych praktykach, a w szczególności o naszych praktykach w odniesieniu do zgodności z COPPA, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres media@sensfix.com.

JEŚLI NIE MASZ UKOŃCZONYCH 13 LAT, PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY.

11. ZGODNOŚĆ GDPR DLA EUROPEJSKICH PODMIOTÓW DANYCH

a. Ogólne.

i. Mamy siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Większość operacji znajduje się w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Dane osobowe, które podają nam Państwo podczas rejestracji lub korzystania z naszej Platformy, mogą być dostępne lub przekazane nam w Stanach Zjednoczonych. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową lub rejestrujesz się w naszych Usługach spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Nasze serwery lub nasi zewnętrzni partnerzy usług hostingowych znajdują się w Stanach Zjednoczonych.  Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie transfery swoich danych osobowych poza Europę, Wielką Brytanię lub Szwajcarię w celu przetwarzania ich w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

ii. Jeśli jesteś rezydentem lub gościem w Europie, masz pewne prawa w odniesieniu do przetwarzania swoich danych osobowych, (zwanych dalej Danymi osobowymi), jak określono w GDPR.

iii. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie w pełni spełnić Państwa żądań lub możemy poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji w związku z Państwa żądaniem, które mogą być Danymi Osobowymi, na przykład, jeśli będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość lub charakter Państwa żądania..

iv. W takich sytuacjach jednak nadal będziemy udzielać odpowiedzi, aby poinformować Państwa o naszej decyzji. Zgodnie z tym, co zostało użyte w niniejszym dokumencie, “Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują Cię jako osobę fizyczną, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, adres służbowy, tytuł biznesowy, służbowy adres e-mail, firma, itp.

v. Aby złożyć którąkolwiek z poniższych prośb, prosimy o kontakt (i) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem media@sensfix.com, lub (ii) pisząc do nas na adres Sensfix, Inc. Privacy Officer, 3260 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304.

(a) Dostęp: Możesz poprosić o więcej informacji na temat posiadanych przez Sensfix Danych Osobowych dotyczących Ciebie. Możesz również poprosić o kopię Informacji osobistych.

(b) Sprostowanie: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz poprosić o ich poprawienie lub uzupełnienie. Prosimy o jak najszybszy kontakt z nami po zauważeniu takiej nieścisłości lub niekompletności.

(c) Sprzeciw: Mogą Państwo skontaktować się z nami, aby poinformować nas, że sprzeciwiają się Państwo zbieraniu lub wykorzystywaniu Państwa Informacji osobistych do określonych celów

(d) Pewność: Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie części lub całości Państwa Informacji osobistych z naszych systemów.

(e) Ograniczenia w przetwarzaniu: Możesz poprosić nas o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

(f) Przenoszenie: Użytkownik ma prawo poprosić o kopię swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również poprosić o przesłanie danych do innego podmiotu, jeśli jest to technicznie możliwe.

(g) Wycofanie zgody: Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (jak wskazano w momencie zbierania takich danych), mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z tego prawa może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych lub wszystkich naszych Usług lub Platformy i może być konieczne uzyskanie wyraźnej zgody w poszczególnych przypadkach na wykorzystanie lub ujawnienie niektórych Danych osobowych, jeśli takie wykorzystanie lub ujawnienie jest konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych lub wszystkich naszych Usług i Platformy.

(h) Prawo do złożenia reklamacji: Mają Państwo prawo do złożenia zażalenia dotyczącego naszych praktyk w odniesieniu do Państwa Informacji osobistych w organie nadzorczym w Państwa kraju lub państwie członkowskim UE. Wejdź na stronę https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm, aby zlokalizować swój urząd ds. ochrony danych osobowych.

(i) Odpowiemy na Państwa zapytanie w ciągu trzydziestu (30) dni od jego otrzymania.

b. Ramy ochrony prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA.

Sensfix jest zgodny z unijnymi i amerykańskimi ramami ochrony prywatności oraz szwajcarsko-amerykańskimi ramami ochrony prywatności, określonymi przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w oparciu o ramy ochrony prywatności.  Sensfix zaświadczył, że przestrzega zasad ochrony prywatności w odniesieniu do takich danych. Jeżeli wystąpi jakakolwiek sprzeczność pomiędzy polityką w niniejszej polityce prywatności a prawami osób, których dane dotyczą, zgodnie z Zasadami Ochrony Danych Osobowych, zastosowanie mają Zasady Ochrony Danych Osobowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Osłona prywatności i zobaczyć naszą stronę certyfikacyjną, prosimy odwiedzić https://www.privacyshield.gov/.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z ramami ochrony prywatności Sensfix podlega uprawnieniom regulacyjnym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA.

Zgodnie z ramami ochrony prywatności, osoby z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii mają prawo do uzyskania naszego potwierdzenia, czy przechowujemy dane osobowe dotyczące Państwa w Stanach Zjednoczonych. Na żądanie, zapewnimy Państwu dostęp do danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Mogą Państwo również skorygować, zmienić lub usunąć posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa. Osoba fizyczna, która chce uzyskać dostęp, lub która chce skorygować, zmienić lub usunąć niedokładne dane przekazane do Stanów Zjednoczonych w ramach Osłony prywatności, powinna skierować swoje zapytanie do media@sensfix.com. W przypadku prośby o usunięcie danych, odpowiemy w rozsądnym terminie.

Zapewnimy indywidualny wybór opt-out lub opt-in dla danych wrażliwych, zanim udostępnimy Twoje dane stronom trzecim, innym niż nasi agenci, lub zanim użyjemy ich do celów innych niż te, które zostały pierwotnie zebrane lub później zatwierdzone. W celu ograniczenia wykorzystywania i ujawniania danych osobowych prosimy o przesłanie pisemnej prośby na adres media@sensfix.com.

W pewnych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Odpowiedzialność Sensfix za dane osobowe, które otrzymuje w Stanach Zjednoczonych w ramach Osłony prywatności, a następnie przekazuje stronie trzeciej, jest opisana w Zasadach Osłony prywatności. W szczególności Sensfix pozostaje odpowiedzialny zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności, jeśli przedstawiciele stron trzecich, których angażuje do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, robią to w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że Sensfix udowodni, że nie jest odpowiedzialny za zdarzenie powodujące szkodę.

Zgodnie z Zasadami Osłony Prywatności Sensfix zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących Państwa prywatności i naszego gromadzenia lub wykorzystywania Państwa danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych zgodnie z Zasadami Osłony Prywatności. Osoby z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące Ochrony Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z Sensfix pocztą elektroniczną pod adresem media@sensfix.com lub pocztą:

Imie: Balaji Renukumar

Tytuł: Chief Executive Officer

Nazwa firmy: Sensfix, Inc.

Adres: 3175 Bowers Avenue #3324,

Santa Clara, CA 95054

Email: media@sensfix.com

Sensfix zobowiązał się ponadto do przekazywania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności w ramach zasad ochrony prywatności do niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów, BBB EU PRIVACY SHIELD. Jeżeli nie otrzymają Państwo na czas potwierdzenia przyjęcia skargi lub jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, prosimy o odwiedzenie strony https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ w celu uzyskania dalszych informacji i złożenia skargi. Usługa ta jest świadczona bezpłatnie.

Jeśli Państwa reklamacja dotycząca Ochrony prywatności nie może zostać rozwiązana za pomocą powyższych kanałów, pod pewnymi warunkami mogą Państwo powołać się na wiążący arbitraż w przypadku niektórych pozostałych roszczeń, które nie zostały rozwiązane za pomocą innych mechanizmów odwoławczych. Patrz załącznik 1 Osłony prywatności pod adresem https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Sensfix zobowiązał się ponadto do współpracy z panelem ustanowionym przez organy ochrony danych UE i szwajcarskiego federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji (FDPIC) w odniesieniu do nierozwiązanych skarg dotyczących ochrony prywatności w odniesieniu do danych o zasobach ludzkich przekazywanych z UE i Szwajcarii w kontekście stosunku pracy

c. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim.

i. Nie (i) udostępniamy takich Danych Osobowych stronom trzecim, innym niż Przetwarzacze lub Podprzetwarzacze (łącznie “Agenci“), które spełniają wymogi GDPR i są zobowiązane przez nas do świadczenia Usług zgodnie z naszymi Warunkami Świadczenia Usług lub umową z Klientami, w ramach której świadczymy Usługi, lub (ii) wykorzystujemy jakiekolwiek Dane Osobowe z powodów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie dostarczone.

ii. Jeśli praktyka ta ulegnie zmianie w przyszłości, zaktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności w celu zidentyfikowania stron trzecich i zapewnienia Użytkownikowi możliwości rezygnacji lub wyboru, jeśli ma to zastosowanie.

iii. Zobowiązujemy się do szybkiego i sprawnego rozpatrywania skarg dotyczących prywatności użytkownika oraz gromadzenia, przechowywania, przetwarzania lub wykorzystywania jego danych osobowych przekazanych do Stanów Zjednoczonych. Zapytania lub skargi należy kierować do nas na adres media@sensfix.com lub na nasz adres pocztowy:

Sensfix, Inc.

3175 Bowers Avenue #3324,

Santa Clara, CA 95054

Attn: Privacy Coordinator

12. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Naszą polityką jest publikowanie na tej stronie wszelkich zmian, które wprowadzamy do naszej polityki prywatności. Jeśli dokonamy istotnych zmian w sposobie traktowania danych osobowych naszych użytkowników, powiadomimy Cię o tym fakcie e-mailem do lub poprzez zawiadomienie na stronie głównej witryny. Data ostatniej zmiany polityki prywatności jest określona na górze strony. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że posiadamy aktualny aktywny i dostarczalny adres e-mail dla Ciebie, oraz za okresowe odwiedzanie naszej strony internetowej i niniejszej polityki prywatności w celu sprawdzenia, czy nie zaszły żadne zmiany.

13. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH / ZAWIADOMIENIE DMCA

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść na naszej stronie internetowej narusza Twoje prawa autorskie i chcesz, aby materiały, które rzekomo naruszają Twoje prawa, zostały usunięte, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z Digital Millenium Copyright Act of 1998 (“DMCA Takedown Notice“)) muszą zostać dostarczone do naszego wyznaczonego Agenta ds. praw autorskich.

a. Podpis elektroniczny lub fizyczny użytkownika;

b. Identyfikacja utworu(ów) chronionego(ych) prawami autorskimi, który(e) został(y) naruszony(e);

c. Identyfikacja materiału na naszej Stronie Internetowej, który, jak twierdzisz, został naruszony i o którego usunięcie poprosiłeś nas;

d. Wystarczające informacje, aby umożliwić nam zlokalizowanie takich materiałów;

e. Państwa adres, numer telefonu i adres e-mail;

f. Oświadczenie, że są Państwo w dobrej wierze przekonani, że wykorzystanie budzącego zastrzeżenia materiału nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub na mocy prawa; oraz

g. Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że są Państwo albo właścicielem praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone, albo że są Państwo upoważnieni do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Agentem ds. praw autorskich Sensfix do otrzymywania powiadomień DMCA Takedown jest Balaji Renukumar, pod adresem balaji.renukumar@sensfix.com, Sensfix, Inc., Attn: DMCA Notice, 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054, United States of America. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby uzyskać upoważnienie do usuwania wszelkich treści, powiadomienie DMCA Takedown musi spełniać wszystkie wymagania niniejszej sekcji. Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), jakiekolwiek fałszywe przedstawienie istotnych faktów (fałszów) w pisemnym powiadomieniu automatycznie naraża stronę skarżącą na odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria prawników poniesione przez Sensfix w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich.

14. DLA NASZYCH KLIENTÓW Z NOWEGO JORKU

Będziemy w pełni stosować się do litery i ducha nowojorskiej ustawy o tarczach ochronnych (“Ustawa“), która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., w najszerszym możliwym zakresie, w jakim ma ona do nas zastosowanie. Przyjęliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Państwa informacji prywatnych, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie (“Informacje prywatne“). Będziemy bezpiecznie chronić wszelkie dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie (“Dane Osobowe“), i/lub Informacje Prywatne zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie. Powiadomimy Państwa o każdym nieautoryzowanym dostępie lub ujawnieniu Państwa Informacji osobistych lub Informacji Prywatnych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie.

15. USTAWA Z 2003 R. O MOŻLIWOŚCI PRZESYŁANIA SPAMU

Ustawa CAN-SPAM ustanawia wymagania dotyczące wiadomości handlowych, daje odbiorcom prawo do tego, aby przedsiębiorstwa zaprzestały ich wysyłania, oraz określa kary za ich naruszenie. Zgodnie z ustawą CAN-SPAM Act, zrobimy to:

a. nie będziemy używać fałszywych lub wprowadzających w błąd podmiotów lub adresów e-mail;

b. identyfikować wiadomość e-mail jako reklamę w jakiś rozsądny sposób; zawierać adres fizyczny Sensfix, Inc., którym jest 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054;

c. monitorować usługi e-mail marketingowe stron trzecich pod kątem zgodności z przepisami, jeśli są one wykorzystywane;

d. szybko honorować wnioski o rezygnację/odstąpienie od subskrypcji; oraz

e. dać opcję “opt-out” lub “unsubscribe”.

Jeśli chcesz zrezygnować z marketingu e-mailowego, postępuj zgodnie z instrukcjami na dole każdej wiadomości e-mail lub skontaktuj się z nami pod adresem media@sensfix.com, a my niezwłocznie usuniemy Cię z wszelkiej przyszłej korespondencji marketingowej.

16. INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli Użytkownicy, Klienci i/lub Konsumenci mają jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące naszej Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres media@sensfix.com lub listu do następującej osoby:

Name: Tetiana Nikitchenko

Title: Website Coordinator

Address: Sensfix, Inc.,

3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054

Email: tetiana.nikitchenko@sensfix.com

Użytkownicy, Klienci i/lub Konsumenci mogą również skontaktować się z naszym dyrektorem korporacyjnym, który jest ogólnie odpowiedzialny za prywatność w Sensfix, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub Warunków Użytkowania:

Imię: Balaji Renukumar

Tytuł: Chief Executive Officer

Nazwa firmy: Sensfix, Inc.

Adres: 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054

Email: balaji.renukumar@sensfix.com