Senior Frontend Developer (Poland)

Doświadczenie: 6+ lat

Opis:
Poszukujemy Senior Frontend Web Developera, który jest zmotywowany do łączenia sztuki projektowania ze sztuką programowania. Do Twoich obowiązków należeć będzie przekładanie makiet projektów UI/UX na rzeczywisty kod, który będzie tworzył wizualne elementy aplikacji. Będziesz współpracował z projektantem UI/UX i wypełniał lukę pomiędzy projektowaniem graficznym a techniczną implementacją, biorąc aktywny udział po obu stronach i definiując jak aplikacja wygląda i jak działa.

Obowiązki:

 • Rozwijanie nowych funkcjonalności skierowanych do użytkownika
 • Budowanie kodu i bibliotek wielokrotnego użytku do wykorzystania w przyszłości
 • Zapewnienie technicznej wykonalności projektów UI/UX
 • Optymalizacja aplikacji pod kątem maksymalnej szybkości i skalowalności
 • Zapewnienie, że wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane przed wysłaniem do back-endu
 • Współpraca z innymi członkami zespołu i interesariuszami

Wymagane umiejętności:

 • Biegłe rozumienie znaczników internetowych, w tym HTML5, CSS3
 • Podstawowe zrozumienie platform do wstępnego przetwarzania CSS po stronie serwera, takich jak LESS i SASS
 • Biegłe rozumienie skryptów po stronie klienta i frameworków JavaScript, w tym jQuery
 • Dogłębne zrozumienie React.js i jego podstawowych zasad
 • Doświadczenie z popularnymi przepływami pracy w React.js (takimi jak Flux lub Redux)
 • Znajomość nowszych specyfikacji EcmaScript
 • Doświadczenie z bibliotekami struktur danych (np. Immutable.js)
 • Znajomość izomorficznego Reacta jest dodatkowym atutem
 • Znajomość API RESTful i GraphQL
 • Znajomość nowoczesnych mechanizmów autoryzacji, takich jak JSON Web Token
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi i potoków budowania front-endów
 • Doświadczenie z popularnymi narzędziami front-endowymi takimi jak Babel, Webpack, NPM, itp.
 • Umiejętność zrozumienia wymagań biznesowych i przełożenia ich na wymagania techniczne
 • Zdolność do benchmarkingu i optymalizacji
 • Znajomość narzędzi do wersjonowania kodu (Git)
 • Dobre zrozumienie asynchronicznej obsługi żądań, częściowych aktualizacji stron i AJAX
 • Podstawowa znajomość narzędzi do tworzenia obrazów, aby być w stanie przycinać, zmieniać rozmiar lub wykonywać drobne korekty na obrazie.
 • Znajomość narzędzi takich jak Gimp lub Photoshop jest dodatkowym atutem.
 • Biegłe rozumienie problemów z kompatybilnością między przeglądarkami i sposobów ich obejścia.
 • Biegłe rozumienie narzędzi do wersjonowania kodu, takich jak Git.
 • Dobre zrozumienie zasad SEO i zapewnienie, że aplikacja będzie się do nich stosować.
 • Doświadczenie w budowaniu frontendu aplikacji zawierających Chat i łączność Audio/Video
 • Doświadczenie w pracy z Maps i Websockets

O projekcie:

Sensfix to startup z Doliny Krzemowej i zespołem pracującym w Polsce, założony przez absolwenta IIT. Wraz z byłymi specjalistami z Google i IBM buduje on pierwszą w swoim rodzaju platformę typu machine-2-service, która umożliwia każdej maszynie i urządzeniu automatyczne wyszukiwanie, znajdowanie i wzywanie najbliższego personelu serwisowego w celu naprawy, zanim się zepsuje.

Dzięki tej platformie SaaS (Service Cloud), kierownicy serwisu w różnych branżach i zakładach mogą w pełni zdigitalizować przepływy pracy; wykorzystać IoT i AI, aby umożliwić aktywom i urządzeniom w ich portfolio – samoczynne planowanie, samoczynne wysyłanie i samoczynne zgłaszanie napraw i konserwacji natychmiast i automatycznie – co prowadzi do zautomatyzowanych operacji bez tablicy rozdzielczej. Sensfix zmienia branżę MRO poprzez poprawę czasu sprawności maszyn (MU), skrócenie średniego czasu naprawy (MTTR) oraz zwiększenie wskaźnika powodzenia pierwszej wizyty (FVSR), co prowadzi do obniżenia kosztów naprawy sprzętu o 30%. Ich klienci działają na rynkach Oil & Gas, Facility Management oraz Smart City.

Obecnie Sensfix obsługuje 6 klientów (w USA i Europie) i ma w planach pozyskanie kolejnych 18 klientów korporacyjnych.
Sensfix jest spółką typu C-Corp zarejestrowaną w stanie Delaware w Santa Clara, Kalifornia, USA. Posiada spółkę zależną w Polsce (Sensfix Sp. z o.o.). Łącznie zatrudnia 12 osób w pełnym wymiarze godzin.

Wynagrodzenie:

Umowa B2B: 17 000 – 23 000 PLN brutto/miesiąc
Umowa o prace: 17 000 – 23 000 PLN brutto/miesiąc

Języki:
Angielski: minimum B2
Polski: Natywny

Inne Benefity
Akcje / udziały w zyskach firmy

Job Category: Frontend Software
Job Type: Full Time
Job Location: Remote Warsaw

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx